تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


در کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی تاکید شد:

تفاوت پیوست نگاری فرهنگی و پیوست نگاری اجتماعی


چهارمین جلسه مشترک پیوست نگاری فرهنگی ویژه نمایندگان وزارتخانه ها و پژوهشگاه ها در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه موضوع به تفاوت پیوست فرهنگی و پیوست اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و اعضاء به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.
نماینده موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران هم در این زمینه گفت: در تبیین تفاوت پیوست فرهنگی و پیوست اجتماعی باید به تفاوت در ماهیت این دو موضوع توجه شود.
وی افزود: در پیوست فرهنگی بیشتر نظر کارشناسان فرهنگی مدنظر است تا قضاوت های مردمی و شرائط فرهنگی و این پیوست مختص طرح های کلان کشور است، در حالی که در پیوست اجتماعی توسعه و توانمندسازی اجتماعات محلی و اقدامات توسعه ای مدنظر قرار می گیرد.
در ادامه جلسه دکتر بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی نیز طی سخنانی گفت: در روند بلوغ تصمیم گیری های فرهنگی کشور، باید تخصص های مختلف را به هم افزایی و هم گرایی نزدیک و در تصمیم گیری ها از همه این تخصص ها بهره گیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا باید متخصصین مختلف از ابتدا در همه تصمیم سازی ها  و تصمیم گیری ها حضور داشته باشند و اینگونه نباشد که متخصصین فقط مجری تصمیمات از قبل اتخاذ شده باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی ادامه داد: این روند غلط باعث می شود که وقتی آثار مخرب تصمیمات معلوم شد تازه برای رفع این آثار دنبال متخصصان برویم و این یعنی اتلاف سرمایه انسانی کشور.
دکتر بنیانیان ضمن تاکید بر کافی نبودن راهکارهای قانونی در امور فرهنگی، گفت: مدیریت فرهنگی باید بیشتر بر اقناع و گفتمان سازی برای انجام سیاست های خود تاکید کند.
در ادامه جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی، ادامه بررسی موضوع پیوست فرهنگی یکی از مجتمع های تجاری فرهنگی تهران در دستور کار قرار گرفت و مشاور فرهنگی این مجتمع گفت: با توجه به این موضوع که بیش از 60 درصد از مراجعه کنندگان این مجتمع ها جوانان هستند، توجه به مسائل فرهنگی در مدیریت مجتمع های تجاری الزامی است.
در پایان این جلسه نیز اعضای کمیسیون با ارائه پیشنهادهای خود در زمینه شیوه پیوست نگاری مجتمع های تجاری بر لزوم بهره گیری از تجربیات در این زمینه تاکید کردند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه موضوع به تفاوت پیوست فرهنگی و پیوست اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و اعضاء به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.
نماینده موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران هم در این زمینه گفت: در تبیین تفاوت پیوست فرهنگی و پیوست اجتماعی باید به تفاوت در ماهیت این دو موضوع توجه شود.
وی افزود: در پیوست فرهنگی بیشتر نظر کارشناسان فرهنگی مدنظر است تا قضاوت های مردمی و شرائط فرهنگی و این پیوست مختص طرح های کلان کشور است، در حالی که در پیوست اجتماعی توسعه و توانمندسازی اجتماعات محلی و اقدامات توسعه ای مدنظر قرار می گیرد.
در ادامه جلسه دکتر بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی نیز طی سخنانی گفت: در روند بلوغ تصمیم گیری های فرهنگی کشور، باید تخصص های مختلف را به هم افزایی و هم گرایی نزدیک و در تصمیم گیری ها از همه این تخصص ها بهره گیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا باید متخصصین مختلف از ابتدا در همه تصمیم سازی ها  و تصمیم گیری ها حضور داشته باشند و اینگونه نباشد که متخصصین فقط مجری تصمیمات از قبل اتخاذ شده باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی ادامه داد: این روند غلط باعث می شود که وقتی آثار مخرب تصمیمات معلوم شد تازه برای رفع این آثار دنبال متخصصان برویم و این یعنی اتلاف سرمایه انسانی کشور.
دکتر بنیانیان ضمن تاکید بر کافی نبودن راهکارهای قانونی در امور فرهنگی، گفت: مدیریت فرهنگی باید بیشتر بر اقناع و گفتمان سازی برای انجام سیاست های خود تاکید کند.
در ادامه جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی، ادامه بررسی موضوع پیوست فرهنگی یکی از مجتمع های تجاری فرهنگی تهران در دستور کار قرار گرفت و مشاور فرهنگی این مجتمع گفت: با توجه به این موضوع که بیش از 60 درصد از مراجعه کنندگان این مجتمع ها جوانان هستند، توجه به مسائل فرهنگی در مدیریت مجتمع های تجاری الزامی است.
در پایان این جلسه نیز اعضای کمیسیون با ارائه پیشنهادهای خود در زمینه شیوه پیوست نگاری مجتمع های تجاری بر لزوم بهره گیری از تجربیات در این زمینه تاکید کردند.
كد خبر:38829
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1395/10/08