تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

نمایه کمّی نقشه مهندسی فرهنگی


ردیف موضوع تعداد
1 کلیات 9 بند
2 مبانی، ارزش‌ها و اصول مبانی 24 بند
ارزش‌ها 5 بند
اصول 14 اصل
3 چشم‌انداز فرهنگی 5 محور
4 اهداف فرهنگی 13 هدف
5 اولویت‌ها 10 محور
6 راهبردهای فرهنگی راهبردهای كلان 13
راهبردهای ملّي 104
7 اقدامات ملّي 302
8 چارچوب نهادي نظام فرهنگي (نگاشت نهادي) 2 بند