تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

راهبرد کلان 6


انسجام‌بخشي و تقويت مشارکت فراگير و نظام‌مند نهاد خانواده، نظام تعليم و تربيت، سازمان‌هاي اجتماعي و اداري و ساير نهادهاي مرتبط در گسترش نظم و انضباط، قانون‌گرايي و احساس امنيت عمومي و ظرفيت‌سازي و فرهنگ‌سازي براي رفع موانع فرهنگي، ساختاري و رفتاري

راهبـردهاي ملـي
1. فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي صحيح، دقيق، عادلانه، مؤثر و پيوسته قوانين و مقررات؛
2. ارتقاي احساس امنيت عمومي و اجتماعي کشور با مشارکت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نهادهاي اجتماعي؛
3. رصد تغيير و تحولات فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر امنيت فردي و اجتماعي و اتخاذ رويکرد پيشگيرانه از وقوع جرم و بروز آسيب‌هاي اجتماعي؛
4. زمينه‌سازي تحقق نظارت عمومي و مطالبه اجتماعي براي اجراي قانون و برخورد با متخلفان در کليه سطوح؛
5. نهادينه‌سازي ارتباط و تعامل مؤثر خانواده، مسجد، مدرسه، محله با پليس و بسيج در مقوله نظم و امنيت اجتماعي؛
6. آموزش قانون‌گرايي، نظم و انضباط و رفتارهاي اجتماعي متعالي متناسب با سبك زندگي اسلامي ـ ايراني در همه برنامه‌هاي آموزشي و همچنين برنامه‌هاي صدا و سيما؛
7. کاهش تقاضا به مواد مخدر، روانگردان‌ها، دخانيات، نوشيدني‌ها و اغذيه حرام با تکيه بر اقدامات فرهنگي و ايجابي حمايتي به‌ويژه براي خانواده‌هاي در معرض آسيب و آسيب‌ديده.

اقــدامات ملـي
1. طراحي و اجراي برنامه بلندمدت ارتقاي آگاهي، آموزش و دروني‌سازي تعهد و احترام به قانون در بين مسئولان و مردم و بهره‌گيري از نمادهاي مختلف ملي و محلي و الگوهاي رفتاري قانون‌گرايانه گروه‌هاي مرجع در ترويج قانون‌گرايي(3،1و4)
2. برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي(1)
3. برنامه‌ريزي براي تنقيح و شفاف‌سازي قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت‌هاي مختلف كشور(1و3)
4. گسترش نظام‌مند و هدفمند سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي تقويت فرهنگ پيشگيري از جرم و بروز آسيب‌هاي اجتماعي با تأكيد بر دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز كشور همچون صدا و سيما، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه و ساير رسانه‌هاي گروهي(3،1و6)
5. برنامه‌ريزي براي آموزش قوانين و مقررات و حقوق و تکاليف عمومي و اجتماعي در حوزه‌ها و سطوح مختلف(1و6)
6. طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي مديريت هوشمند آسيب‌هاي اجتماعي با رويکرد فرهنگي(2،1و6)
7. برنامه‌ريزي براي ارتقاي فرهنگ عمومي و رعايت قوانين و مقررات در حوزه‌هاي محيط زيست و فرهنگ ترافيکي کشور(1و2)
8. تقويت و حمايت از خدمات راهنمايي و مشاوره‌اي و مددکاري اجتماعي در سطح جامعه با رويکرد پيشگيري و کاهش جرم و توسعه بهداشت رواني و سلامت معنوي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي(1و2)
9. برنامه‌ريزي براي پيوند بين اخلاق اجتماعي و قانون و تأکيد بر احترام به قانون به عنوان وظيفه‌اي ديني، اخلاقي و اجتماعي در تمام برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي نهادهاي فرهنگي و آموزشي(1و2)
10. اجراي برنامه‌هاي فراگير آموزشي و بازآموزي و توسعه قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فرهنگي و تخصصي نهادهاي ذيربط متناسب با چالش‌ها و نيازهاي فزاينده کشور(1و2)
11. طراحي و اجراي برنامه جامع مقابله قانوني و نظام‌مند با تظاهر به نقض قوانين الهي و اجتماعي در همه عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي(3،1و4)
12. تدوين و اجراي سند فرهنگي امنيت عمومي و اجتماعي کشور با تأكيد بر:
12-1- تقويت و ارتقاي ادراک و احساس امنيت در جامعه؛(2و3)
12-2- طراحي و استقرار نظام مديريت هوشمند امنيت عمومي و اجتماعي کشور؛(2و3)
12-3- ايجاد سازکارهاي درمان و بازپروري آسيب‌ديدگان اجتماعي و فرهنگي.(2و3)
13. طراحي و استقرار نظام نظارت عمومي و مطالبه اجتماعي در چارچوب امر به معروف و نهي از منکر براي اجراي قانون و برخورد با متخلفان حدود و احكام شرعي و قانوني(3)
14. برنامه‌ريزي براي اعمال رويكرد پيشگيرانه در طراحي و فرآيند تصويب قوانين و مقررات(4)
15. طراحي و استقرار نظام تعامل و همكاري خانواده، مسجد، مدرسه، بسيج و پليس براي ايجاد نظم و امنيت اجتماعي و محله سالم(4و5)
16. تدوين و اعمال استانداردهاي رفتاري در زمينه اجراي احكام و حدود الهي، قانون‌گرايي، نظم و انضباط و رفتارهاي اجتماعي مطلوب از طريق برنامه‌هاي آموزشي، رسانه‌اي و فرهنگي و اجتماعي(6)
17. طراحي و تدوين برنامه جامع فرهنگي و اطلاع‌رساني در القاء مضرات و آسيب‌هاي فردي و اجتماعي مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها، دخانيات، نوشيدني‌ها و اغذيه حرام از طريق مراجع تخصصي و حرفه‌اي و مراکز فرهنگي و تربيتي مرتبط(7)
18. برنامه‌ريزي براي ارتقاي مهارت و توانمندسازي خانواده‌هاي در معرض آسيب و يا آسيب‌ديده در حوزه اعتياد به مواد مخدر، روانگردان‌ها، دخانيات، نوشيدني‌ها و اغذيه حرام و گسترش اقدامات پيشگيرانه و درماني با بهره‌گيري از آموزه‌هاي ديني و فرهنگي(7)